0 CZK

Potvrzujeme přijatou objednávku. Objednávka bude neprodleně vyřízena a zboží odesláno nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí platby na účet, v případě dobírky do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. 

1.   Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená osoba převezme zboží.

1.2 O svém rozhodnutí musíte informovat (Jirsa Jaroslav, Únětice 27, 507 23 Údrnice,  Dekor-shop.cz, alena.jirsova@seznam.cz, 728543180,) formou jednoznačného prohlášení. Můžete využít formulář na našich stránkách www.Dekor-shop.cz.

2.   Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečnbého odkladu, nejpozději do 14 dnů od zpětpřevzetí zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi.

2.2 Náklady s vrácením zboží ponesete Vy.

2.3 Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.